Rozpis

PDF formát
Český pohár 2011 (1. a 2. závod)
Žebříček A 2011 (1. a 2. závod),
Žebříček B-Morava 2011 (2. a 3. závod)
závod českého Rankingu 2011 s koeficientem 1,06
4. JKŽ a 5. JKŽ Moravskoslezského kraje
a veřejný závod v orientačním běhu jednotlivců. 

Datum konání: sobota 14. 5. 2011 závod na klasické trati
neděle 15. 5. 2011 závod na krátké trati
Pořadající orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadající subjekt: Přátelé orientačního běhu Opava (AOP)
Kategorie: Český pohár D21E, H21E
žebříček A D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A
žebříček B-Morava D12B, D14B, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65BH12B, H14B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B,H70B, H75B
Ranking D21A, D21B, D21C, H21A, H21B, H21C
žebříček MSK D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D35C, D45C, D55C,H10N, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H35C, H45C, H55C, H65C
HDR – trať rodiče s dětmi
P3 – jednoduchá trať pro příchozí
P6 – mapově náročnější trať
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2011, Žebříček MSK dle platného SŘ a PP MSKSOB 2011, v souladu s těmito předpisy budou i délky tratí a směrné časy vítězů.
Právo startu: dle platného soutěžního řádu a prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2011
Systém ražení: Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den (nutno požádat v přihlášce)
Přihlášky: do 1. 5. 2011 online na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp
neregistrovaní a cizinci na jana.glabaznova@gmail.com
(elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu).
Po termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Info, kontakt: http://www.acka2011.nord-service.cz
Kostková Jana tel. č. 608 910 768
Peřinka Jan tel. č. 602 760 265
Vklady: H/D 16-20A + H/D21, A, B, C klasika 170,- Kč, KT 140,- Kč
H/D 16-20B, H/D35-55B klasika 150,- Kč, KT 130,- Kč
H/D 16-20C, H/D35-55C klasika 100,- Kč, KT 80,- Kč
D/H10N,C a D/H12C klasika 30,- Kč, KT 30,- Kč
Ostatní klasika 70,- Kč, KT 70,- Kč 

Závodníci přihlášení po termínu +100% (mimo P3 a P6, DH10N, HDR).
Závodníci neregistrovaní pro sezonu 2011 v sekci OB platí +100% (mimo P3 a P6, DH10N, HDR).

Úhrada: v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 86-6957020267/0100,
VS 6xxxx, přičemž xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 2011.
Prezentace: ZŠ Englišova Opava: pátek 13. 5. 2011 18.30 hod – 21.30 hod 

v místě shromaždiště:
sobota 14. 5. 2011 9.30 hod – 11.15 hod
neděle 15. 5. 2011 8.00 hod – 8.30 hod pouze změny a dohlášky

Centrum: Hradec nad Moravicí, louka JV od obce (Kalvárie)
N 49° 51′ 58,91“  E 17° 52′ 57,316“
Parkoviště: Zemědělské družstvo Hradec nad Moravicí N 49° 52′ 20,662“    E 17° 52′ 13,412“
Start: intervalový v obou závodech
sobota 00 = 12.00 hodin
neděle 00 = 10.00 hodin
Vzdálenosti
po oba dny:
parkoviště – shromaždiště 1500 m
shromaždiště – start do 2500 m
shromaždiště – cíl 0 m
Ubytování:
(možno objednat u pořadatele, nutno mít vlastní dopravu)
Tělocvična ZŠ Englišova Opava (8km) od pátku 13. 5. 2011 (19.00 hod) do neděle 15. 5. 2011 (9.00 hod)
Tělocvična Hradec nad Moravicí: od soboty 14. 5. 2011 (17.00 hod) do neděle 15. 5. 2011 (9.00 hod)
Obě tělocvičny 70,- Kč/os/noc
Požadavek nutno uvést v přihlášce a zaplatit současně se startovným! 

Kontakty na další možnosti ubytování na lůžku (objednávejte sami individuálně):
www.ichradec.cz
www.infocentrum.opava.cz

Mapy: Sobota (klasika), A4+ – Kalvárie, 1:15.000 e 5m, stav duben 2011, autor Bob Háj, Petr Mareček, mapový klíč ISOM 2000
Neděle (krátká), A4+ – Kalvárie II, 1:10.000 e 5m, stav duben 2011, autor Petr Mareček, Bob Háj, mapový klíč ISOM 2000
Obě mapy budou vodovzdorně upravené
Terén: kopcovitý, svažitý, hustá síť cest, smíšený les, porostová pestrost, místy podrost
Protesty: Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Binčík Milan, Čapákovo nábřeží 37, 747 05 Opava 5
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu Kostková Jana R3
hlavní rozhodčí Binčík Milan, R1
stavba tratí
sobota – Hadač Miroslav R1, Hadač Filip
neděle – Valík Luděk R2
Upozornění: Prodejní a propagační činnost na shromaždišti je možná jen s předchozím souhlasem pořadatele
Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 25.2.2011
 


Binčík Milan Kostková Jana
hlavní rozhodčí závodu ředitel závodu